Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Nicoline van Harskamp

Nicoline van Harskamp

Harskamp, Nicoline van
en
2016
Div. doc. ; 1p ill
Vouwblad
Located in: HARSKAMP. NICOLINE VAN
VUBIS: 2:99746

Beschrijving

Tent. Utrecht, BAK, basis voor actuele kunst, 24-09-2016, 20-11-2016. - Sinds 2013 verkent de kunstenaar in dit doorlopende project het wereldwijd gebruik van de Engelse taal door mensen die het niet als moedertaal hebben geleerd. Englishes laat zien hoe een meervormigheid van gesproken Engels zich ontwikkelt en hoe de vermeende voorrangspositie van de dominante versies ervan verdwijnt. Het werk gaat over het politieke belang van deze taalkundige ontwikkelingen en maakt duidelijk hoe ons taalgebruik geworteld is in klasse- en machtsstructuren. In verzet daartegen stelt van Harskamp een ontbinding van het Engels in een ‘Englishes’ voor en eigent ze zich het toe als een gemeenschappelijke en steeds groeiende bron van taal. Zo biedt Englishes een plek van solidariteit – door haar uitdrukkingsvermogen dan wel door het opgeëiste gemeenschappelijke recht een taal te bewerken.