Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Project 1975

Project 1975

Lütticken, S
Dawson, A
Bouwhuis, J
Winking, K
Landvreugd, C

Lütticken, S
Dawson, A
Bouwhuis, J
Winking, K
Landvreugd, C

Jaar, Alfredo
Vulsma, Vincent
Harskamp, Nicoline van
en
2014
Boek; 181 p ill
Located in: KOLONIALISME
VUBIS: 2:93641

Beschrijving

Tent. Amsterdam, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), 00-12-2010, 00-01-2013. - Met Project '1975' richt SMBA twee jaar lang de aandacht op de relatie tussen de hedendaagse kunst en kolonialisme. Wat voor visies hebben kunstenaars op historische of hedendaagse handelwijzen van koloniale mogendheden? Welke rol speelt de visuele cultuur in hedendaagse koloniale praktijken? Wat is er binnen de kunstwereld in de plaats gekomen van de stilzwijgend aangenomen multiculturele normalisatie van de jaren negentig? Met een programma van onder meer tentoonstellingen, seminars en publicaties brengt SMBA zulke kwesties onder de aandacht en mengt zich in het globalisering debat. De specifiek Nederlandse situatie wordt ook belicht in Project '1975': de titel verwijst naar het jaartal waarin Nederland, min of meer, postkoloniaal werd. Maar de vraag is of historische en hedendaagse relaties daadwerkelijk postkoloniaal kunnen zijn als de relaties tussen samenlevingen zowel economisch als cultureel ongelijkwaardig en deels ook onvrijwillig blijven. Project '1975' biedt een podium voor kunstenaars en denkers die op de betekenis van dit postkolonialisme reflecteren. Vanuit het centrale gegeven van de postkoloniale conditie van de samenleving komen binnen dit meerjarige project thema's als migratie, geopolitiek, economie, beeldvorming en transnationalisme aan de orde en hun betekenis voor de hedendaagse kunst en kunstopvattingen. - Project 1975 is published in collaboration with the Stedelijk Museum Bureau in Amsterdam. Project 1975 is the result of a two-year program of exhibitions, commissioned essays, events and research. 1975 is the year that Suriname officially became independent from the Netherlands. The resulting book is a study of the effects of the multi-cultural society in the visual arts- both in the production and reception of it. The book discusses the ways in which globalization changes the artistic landscape and art production. Project 1975 offers answers to current social and political questions affecting the visual arts: Is the power position of the stereotypical European white male colonizer less strong these days? What did post-colonial theory do for a better understanding of artists from areas such as Surinam? Has the sophisticated art infrastructure of the West been instrumental in abolishing divisions between Western and non-Western art or did it rationalize and maintain these distinctions? Project 1975 approaches these questions from a variety of contributors and perspectives, to open up the discussion and provide suggestions for future approaches.