Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Cluster 12

0752-01.jpg

1971-1975

Peter Struycken

Momenteel niet op zaal
Verworven in 1977
Inventaris nummer 752

De collectie van het Van Abbemuseum bestaat uit meer dan 3400 kunstwerken, die met enige regelmaat voorzien zullen worden van een begeleidende tekst.

Wil je specifieke informatie over dit kunstwerk of de kunstenaar, dan staat de bibliotheek van het Van Abbemuseum tot je beschikking. Daarnaast kun je contact opnemen met de bibliotheek.

Beschrijving

Dit schilderij van Peter Struycken is opgebouwd uit 24 vierkante elementen, geplaatst in rijen van vier naast elkaar en zes onder elkaar. De elementen zijn horizontaal of verticaal in tweeën gedeeld en bestaan uit een zwarte en een gekleurde helft. Sommige kleuren komen één keer voor, andere meer malen. De elementen zijn van elkaar gescheiden door dunne zwarte lijnen. Hierdoor blijven de gekleurde helften afzonderlijk herkenbaar wanneer elementen van dezelfde kleur naast elkaar staan. De zwarte helften gaan in elkaar over en vormen grotere velden.

'Cluster 12' maakt onderdeel uit van een serie van zestien schilderijen, gemaakt met behulp van het computerprogramma Cluster. Dit programma bevat 24 elementen die telkens uit een zwarte en een gekleurde helft bestaan. De gekleurde helften zijn in elk element verschillend. De elementen staan in een vaste volgorde gerangschikt in een open vierkant. De serie schilderijen is ontstaan door de elementen van het Clusterprogramma volgens bepaalde spelregels, die per schilderij anders gehanteerd worden, over te brengen naar een rechthoekig schilderij. Struycken zegt hierover: "Figuur (de vaste volgorde van de elementen in het programma) en gebied (het vier bij zes formaat van het schilderij) hebben echter een verschillende vorm, zodat de figuur niet zonder meer past. Alleen wanneer de figuur bij losse stukjes en beetjes in het gebied wordt geplaatst kan dit lukken."

Struycken vervolgt: "Op zestien manieren wordt het geprobeerd. Vaak lukt het niet. Zowel geslaagde als mislukte pogingen gelden. Iedere poging geeft een resultaat met een eigen structuur. Het is een spel zonder nieten." Voor de zestien schilderijen is telkens met hetzelfde element op dezelfde plek begonnen. Afhankelijk van de gevolgde spelregels kunnen elk van de 24 uitgangselementen één keer, meer keren of helemaal niet voorkomen. In het hier getoonde werk is het niet gelukt alle elementen uit het programma naar het schilderij te transporteren.,Over zijn werkwijze zegt Struycken: "In mijn werk zoek ik naar processen en systemen die een zo groot mogelijk aantal verschillende uitkomsten opleveren." ,Hij werkt met systemen omdat ze hem "... behoeden voor inconsequentheid en daarmee voor dubbelzinnigheid." Zijn werk is "... een poging tot objectivering van de werkelijkheid... uit behoefte aan helderheid en inzichtelijkheid".

Context