Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Map of Zhongshan Park

3063-02.jpg
3063-00.jpg

2012

Qiu Zhijie

Momenteel niet op zaal
Verworven in 2012
Inventaris nummer 3063

De collectie van het Van Abbemuseum bestaat uit meer dan 3400 kunstwerken, die met enige regelmaat voorzien zullen worden van een begeleidende tekst.

Wil je specifieke informatie over dit kunstwerk of de kunstenaar, dan staat de bibliotheek van het Van Abbemuseum tot je beschikking. Daarnaast kun je contact opnemen met de bibliotheek.

Beschrijving

Qiu Zhijie tekent ‘landkaarten’ gebaseerd op concepten zoals Stad en Park. Voor Zhijie staat iets in kaart brengen gelijk aan een bewustwordingsproces. Zijn ‘landkaart’ is een model om persoonlijke en historische ideeën te verenigen. Het kan aanzetten tot nieuwe gedachten en inzichten.

'Zhongshan' is de benaming van vele stadsparken in China. Hiermee eren ze de grondlegger van de Chinese Republiek, Sun Zhongshan. Zhijie tekent het park als een openbare plek om herboren te worden. Een hof voor vrijetijdsbesteding, buitensport,,openbare discussie, een ontmoetingsplek voor liefde en lusten.

Queer perspectief


Kijk naar deze kaarten. Lijken ze op wat je gewend bent te zien? Lijken ze op kaarten die door geografen zijn gemaakt? Deze kunstwerken zijn intersectioneel: op de kaarten vermengen specifieke plaatsen, historische data en persoonlijke herinneringen zich met Chinese kalligrafie. Op het eerste gezicht zien deze kaarten er tamelijk verwarrend uit. Maar traditionele kalligrafie wordt hier voor zeer persoonlijke doeleinden gebruikt, om te laten zien dat hernieuwde toe-eigening van technieken of praktijken nieuwe vormen van creativiteit kan opleveren. Bovendien zijn de parken en stadsplattegronden die Zhijie ontwerpt bedoeld als openbare ruimtes voor wedergeboorte; als een veld voor recreatie, buitensporten en publiek debat; als een ontmoetingsplaats voor liefde en verlangen.

%Ook dat is ‘queering’: jezelf toestaan om je iets anders te verbeelden en buiten vaste categorieën te denken. Inderdaad, het betekent ook: accepteren hoe anderen de wereld waarnemen.

%>Tags: toe-eigening, intersectionaliteit, twijfel, zichtbaarheid

Context