Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Truisms

1164-05.jpg
1164.JPG
1164-01.jpg
1164-02.jpg
+6

1983

Jenny Holzer

Momenteel niet op zaal
Verworven in 1983
Inventaris nummer 1164

De collectie van het Van Abbemuseum bestaat uit meer dan 3400 kunstwerken, die met enige regelmaat voorzien zullen worden van een begeleidende tekst.

Wil je specifieke informatie over dit kunstwerk of de kunstenaar, dan staat de bibliotheek van het Van Abbemuseum tot je beschikking. Daarnaast kun je contact opnemen met de bibliotheek.

Beschrijving

In het werk 'Truisms' van de Amerikaanse kunstenaar Jenny Holzer wordt gebruik gemaakt van een elektronisch tekstbord, een zogenaamde lichtkrant. De letters worden gevormd door middel van een raster van groene lampjes. We zien de woorden in horizontale of in verticale richting bewegen over de lichtbalk. Ze vormen zinnen die in verschillende snelheden voorbijkomen. Soms knipperen ze. 'Truisms' bestaat uit een paar honderd zinnen. Het zijn uitspraken van politieke, sociale, filosofische of moralistische aard. Soms zijn het 'open deuren', soms geven zij stof tot nadenken. Een paar voorbeelden van zulke zinnen zijn: HUMOR IS A RELEASE (humor is een bevrijding), ANY SURPLUS IS IMMORAL (ieder teveel is immoreel) en MORALS ARE FOR LITTLE PEOPLE (zeden zijn voor kleinzielige mensen).

Begin jaren zeventig maakt Jenny Holzer abstracte schilderijen. Ze beseft dat deze maar in kleine kring bijval vinden en gaat op zoek naar een vorm van kunst die een groter publiek aanspreekt. Ze zegt: "Als je een algemeen publiek wilt bereiken, dan zijn het niet de onderwerpen uit de kunst die hen zullen dwingen te stoppen op hun weg naar de lunch, het moeten onderwerpen uit het leven zijn". Ze besluit met tekst te gaan werken, omdat tekst een veel directere boodschap uitdraagt dan abstracte beelden. In 1977 verschijnt het werk 'Truisms'. Ze laat de zinnen waaruit dit werk bestaat drukken op posters, die ze vervolgens in grote hoeveelheden ophangt in New York. Holzer hoopt dat passanten gaan lezen wat er op de posters staat en nieuwsgierig worden naar de herkomst en de betekenis ervan. In 1982 gaat Holzer gebruik maken van lichtkranten om haar series uitspraken te verspreiden. Ook 'Truisms' verschijnt dan in deze vorm.

De 'Truisms' kunnen reacties van bijval oproepen maar ook van verontwaardiging of onverschilligheid. De uitspraken zijn niet de persoonlijke meningen van Holzer. Wanneer ze in 1977 deelneemt aan een studieprogramma in New York krijgt ze een boekenlijst met 'zware kost' uitgereikt. Ze realiseert zich dat wat er in deze boeken staat belangrijk en diepzinnig is, maar moeilijk toegankelijk. Ze wil ze omzetten in begrijpelijke taal. Sommige uitspraken of opvattingen zijn tegenstrijdig, maar samen geven ze een afspiegeling van de werkelijkheid. Holzer zegt: "Ik dacht dat het geheel een redelijk betrouwbaar portret zou kunnen zijn van de manier waarop de dingen zijn in de wereld, omdat al deze tegenstrijdige meningen tegelijkertijd bestaan". Ze gebruikt de lichtkrant als medium omdat dit een betere afspiegeling van de eigen tijd is dan houtskool of een ander traditioneel materiaal.

Context