Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Algemene voorwaarden

Voorwaarden rondleidingen

 • Tot zes werkdagen van tevoren kan kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering 1 tot 5 werkdagen voor aanvang van de rondleiding(en) zullen de kosten van de rondleiding(en) volledig in rekening worden gebracht.
 • Indien een groep zonder bericht niet komt, zullen de kosten van de rondleiding(en) volledig in rekening worden gebracht.
 • Groepen dienen zich 5 minuten voor aanvang van de rondleiding te melden bij de informatiebalie.
 • Als een groep een half uur of minder te laat komt, blijft de oorspronkelijke eindtijd van de rondleiding ongewijzigd, tenzij de rondleider akkoord gaat met verlenging van de rondleiding. De kosten van de verlenging worden in rekening gebracht.
 • Als een groep meer dan een half uur te laat komt, vervalt het recht op de geboekte rondleiding. De kosten van de rondleiding dienen te worden betaald en worden niet gerestitueerd.
 • Vertragingen dienen altijd gemeld te worden aan de afdeling reserveringen via 040 238 10 42.
 • Een groep bestaat uit maximaal 15 personen per rondleiding. Komt u met meer dan 15 personen voor één rondleiding, dan kan niet iedereen aan de rondleiding deelnemen.

Voorwaarden verhuur ruimtes

 • Reserveringen voor ruimtes in het museum kunnen kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd tot zes werkdagen voor aanvang van een evenement in het museum.
 • Bij annulering 1 tot 5 werkdagen voor aanvang van een evenement in het museum zal 50% van de huurprijs en van de facilitaire kosten in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een evenement in het museum of indien u zonder bericht niet komt, zullen de volledige huurprijs en facilitaire kosten in rekening worden gebracht.
 • Bij uitloop van het programma, waardoor geboekte rondleidingen later kunnen starten, blijft de oorspronkelijke eindtijd van de rondleidingen ongewijzigd, tenzij de rondleider akkoord gaat met verlenging van de rondleiding. De kosten van de verlenging worden in rekening gebracht.
 • Het is niet toegestaan om in het auditorium of de studio voedsel of drank mee te nemen c.q. te gebruiken.

Voorwaarden arrangementen museumcafé

De voorwaarden van het museumcafé worden gecommuniceerd door het museumcafé.

Afdeling reserveringen

De afdeling reserveringen is op werkdagen te bereiken via het nummer 040 238 10 42.