Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Demoderniseren & dekoloniseren

Zaaloverzicht patricia kaersenhout, Guess Who's Coming To Dinner Too? (2023), Van Abbemuseum. Foto: Boudewijn Bollmann

We willen ons graag verder ontwikkelen als dekoloniaal en demodern museum. Hoe doen we dat? Met name door kritisch te zijn op de geschiedenis en dan vooral op het koloniale en moderne verleden.

Koloniaal denken hangt nauw samen met moderniteit. Het Van Abbemuseum wil dit denkkader doorbreken en een ‘dekoloniaal’ perspectief omarmen. Hoe is kolonialisme nog steeds expliciet of impliciet aanwezig in koloniale rijken, zoals Nederland? Hoe kan kunst ons helpen om op minder modernistische en meer holistische, geaarde en ‘levensvriendelijke’ manier naar de wereld te kijken? 

Het verleden van het Van Abbemuseum

De oorsprong van het Van Abbemuseum ligt in de tabaksplantages van het toenmalige Nederlands-Indië. In 1936 opende het museum zijn deuren door de inzet en als financiële gift van sigarenhandelaar Henri van Abbe. De tabak die hij verhandelde en waar hij zijn rijkdom mee vergaarde kwam voornamelijk van plantages op Deli (in Sumatra), waar de werk- en levensomstandigheden slecht en vaak ook mensonterend waren. Om een completer verhaal te vertellen, presenteren we in de kelder van het museum het onderzoek Verborgen Verbanden; waar aandacht is voor de onderdrukking en het verzet op deze plantages. Samen met onze bezoekers willen we leren over ons koloniale verleden en de gevolgen hiervan, die tot op de dag van vandaag voelbaar zijn. In maart 2024 vullen we de verhalen uit de kelder aan met bevindingen uit het lopende onderzoek op Sumatra en in Nederland.

Guess Who’s Coming To Dinner Too?

Met haar installatie Guess Who’s Coming To Dinner Too? zet patricia kaersenhout zich in voor een completer en eerlijker beeld van de geschiedenis. Haar kunstwerk bestaat uit vier grote driehoekige tafels, waar ze zestig zwarte vrouwen en vrouwen van kleur een plek geeft. Al deze vrouwen verzetten zich in hun levens tegen onderdrukking en ongelijkheid. Het Van Abbemuseum heeft een van deze vier tafels opgenomen in de collectie.

Activering kunstwerk

Gedurende de tentoonstelling wordt het kunstwerk met hulp van een uitgebreid activiteitenprogramma geactiveerd, om zo het kunstwerk te gebruiken en niet enkel als statisch object in de ruimte te plaatsen. De verhalen van vijftien vrouwen met verschillende achtergronden dienen als basis voor dit activiteitenprogramma, dat bestaat uit een reeks events. Bij het Van Abbemuseum waren dit workshops en performances samengesteld door Aminanta Minte, Nafayah Kadmairubun, Shammai Martis, Michelle Jonker, Munganyende en Stichting Ik Wil.