Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Thema's

Foto: Boudewijn Bollmann

Net als de rest van de wereld zit het Van Abbemuseum in een transitie. Geopolitieke verbanden verschuiven en ook de verhoudingen in de samenleving zijn non-stop in beweging. Hoe gaan we als Van Abbemuseum daarmee om? Wat is onze rol in de samenleving? Waar willen we heen en hoe komen we daar?

We willen een dekoloniaal en een demodern museum zijn. De termen ‘dekoloniaal' en 'demodern’ klinken misschien vreemd voor een modern museum. Maar dekoloniseren en demoderniseren halen iedere week wel de krant. Het richt zich tegen koloniale praktijken van buitensluiten en uitbuiting van zowel mensen als de natuurlijke omgeving. Het raakt daarmee aan de grote vragen van deze tijd rond diversiteit, klimaatverandering en identiteit. De vragen waar wij als museum mee bezig zijn.

Hoe kunnen we als museum demodern zijn? Allereerst door een kunstwerk contextueel te bekijken en niet als een losstaand werk. Een kunstwerk bevindt zich altijd in een veld van relaties en referenties. Dat is de context waarin het werk gemaakt is. Je kunt het zien als een dynamische landkaart waarop verbindingen worden gelegd tussen verschillende punten. Die punten kunnen kunstwerken zijn, maar ook boeken, archiefstukken of ander materiaal. De landkaart laat zien hoe een bepaald thema zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

Om te zorgen dat we als museum beter inspelen op die verschillende referentievelden hebben wij vier onderzoeksgebieden opgesteld: Inclusie & meerstemmigheid, Demoderniseren & dekoloniseren, Collectiviteit & solidariteit en Ecologie.

Ieder referentieveld richt zich op bepaalde vragen die in een samenleving spelen. In het verleden waren dit andere vragen dan nu. Kubisme als stroming richtte zich bijvoorbeeld op de fragmentatie van de samenleving door technologie en wetenschap. Vandaag gaat het bijvoorbeeld over identiteit en de doorwerking van kolonialisme. Maar ook over kolonialisme dat nog steeds plaatsvindt.