Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Fondsen

Foto: Boudewijn Bollmann

Het Van Abbemuseum ontvangt genereuze steun van de volgende fondsen:

Ammodo

Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die door hun niveau en vernieuwende of uitzonderlijke karakter een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van of waardering voor kunst. Ammodo is daarbij vooral actief binnen de velden podiumkunst en beeldende kunst. De organisatie ondersteunt het Van Abbemuseum bij het realiseren van verschillende tentoonstellingen.

Ammodo draagt als productiepartner sinds 2012 bij aan verschillende tentoonstellingen van het Van Abbemuseum. Zo is Ammodo vanaf het begin betrokken geweest bij Positions, een tentoonstellingsserie waarin werk van verschillende hedendaagse kunstenaars naast elkaar wordt getoond.

“Wij zien Ammodo als sterke inhoudelijke partner. Mede dankzij hun steun kan het Van Abbemuseum zijn spilfunctie blijven vervullen als museum dat kunstenaars van internationale betekenis lanceert in Nederland.” – Charles Esche, directeur Van Abbemuseum

Fonds 21

Fonds 21 steunt projecten en initiatieven voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zo willen ze de Nederlandse  samenleving verrijken. Binnen Kunst & Cultuur bevordert Fonds 21 initiatieven van professionele kunstinstellingen om een groter of juist een ander publiek te bereiken. Ze hebben ook aandacht voor bijzondere projecten en experimenten voor kleiner publiek en staan open voor educatieprojecten.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Als Rijkscultuurfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie een opdracht gekregen: cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Toegankelijkheid is van maatschappelijke waarde én is bovendien sleutel tot vernieuwing van het culturele landschap. Door zich te richten op cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en cultuuronderwijs, bevorderen ze cultuur die uitnodigend en laagdrempelig is.

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds maakt in het Van Abbemuseum onder meer tentoonstellingen en publieke programma’s mogelijk. Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers. Alle bijdragen hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.

Turing Foundation

De Turing Foundation werd in 2006 opgericht door Pieter Geelen en zijn vrouw Françoise met de opbrengsten die hij als medeoprichter van TomTom verkreeg bij de beursgang van dat bedrijf. De aandacht van de Turing Foundation gaat met name uit naar de gebieden natuur, kunst, lepra en onderwijs.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur te laten leven. Dankzij beurzen, fondsen, expertise, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden.

Vereniging Rembrandt

De Vereniging Rembrandt beschermt en verrijkt de kunstcollectie van Nederland. Door te helpen kunst te verzamelen, restaureren en onderzoeken. Door het bewustzijn van en de betrokkenheid bij die kunst te vergroten. Door op te komen voor de Nederlandse kunstcollectie als geheel. Zodat wij en generaties na ons kunnen genieten van kunst die fascineert en inspireert.

VriendenLoterij

De VriendenLoterij en het museum zijn sinds 2007 partners. In 2022 besloot de VriendenLoterij de steun met nog eens vijf jaar te verlengen. Dankzij het partnerschap ontvangt het museum jaarlijks een bijdrage van € 200.000 plus een bedrag van deelnemers aan de loterij die speciaal voor het Van Abbemuseum meespelen. Het totaalbedrag investeert het museum in collectieaankopen en het bevorderen van publieksparticipatie. Deelnemers aan de VriendenLoterij hebben met hun VIP kaart gratis toegang tot het Van Abbemuseum.

In 2014 ontving het programma Special Guests een speciale bijdrage uit de extra trekking van de VriendenLoterij. In februari 2020 kende de VriendenLoterij een eenmalige bijdrage toe van €798.500 voor de ontwikkeling van de inclusieve, meerstemmige en multi-zintuiglijke nieuwe collectiepresentatie Dwarsverbanden, te zien tot en met 2025. 

“Met de tentoonstelling Dwarsverbanden, de Museumrobot en het Onbeperkt Van Abbe programma, allen mogelijk gemaakt dankzij de VriendenLoterij, speelt het Van Abbemuseum een toonaangevende rol in het toegankelijk maken van museumbezoek voor mensen met diverse lichamelijke beperkingen en culturele achtergronden. We blikken trots en dankbaar terug op vijftien jaar partnerschap en de uitzonderlijke resultaten daarvan. Maar nóg meer verheugen we ons op de komende vijf jaar en de voortzetting van onze vruchtbare samenwerking.” - Anastasia van Gennip, zakelijk directeur Van Abbemuseum

VSB Fonds

Het VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving en ondersteunt de projecten van het Van Abbemuseum die hieraan bijdragen.

Zabawas

Zabawas is een onafhankelijk goededoelenfonds. Passend bij de nuchtere instelling van de founders, wil het fonds een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving op het gebied van cultuur, natuur, educatie, sport en geneeskunde. Het steunt daarom op betrokken en herkenbare wijze actieve, ondernemende initiatieven.