Tickets
Dinsdag t/m zondag
11:00 - 17:00 uur
Contrast

Deviant Practice 2018-2019

Publicatie Deviant Practice 2018-2019

Bij het onderzoeksprogramma Deviant Practice 2018-2019 is een publicatie verschenen.

Bekijk de publicatie

Redactie: Nick Aikens 
Assistent redactie: Evelien Scheltinga
Tekstredactie: Paula Cook

Bijdragen: Jessica de Abreu, Nick Aikens, Sam Ashby, Anthea Black, John Byrne, Ana S González Rueda, Michael Karabinos, Mikiki, Bruno Moreschi, Gabriel Pereira, Evelien Scheltinga, Eimear Walshe en Michelle de Wit

Onderzoeksbeurzen 2018 - 2019: Deviant practice

'Deviance’ is op te vatten als buiten de gebaande paden treden. In het geval van het museum voor moderne kunst zijn deze paden bepaald door het beeld dat het Westen van zichzelf heeft, en daarmee ook door zijn relatie met anderen. Een verkenning van zulke afwijkende praktijken behelst noodzakelijkerwijs het loslaten van lang gekoesterde institutionele, raciale en geo- en biopolitieke structuren. We vatten het voorvoegsel ‘de-’ van ‘deviant’ dan ook op in samenhang met noties als demodernisering, dekolonisatie, deprivilegering en deneoliberalisering – sleutelstrategieën die we hopen te onderzoeken.

Bij de onderzoeksbeurzen ligt de focus op twee onderzoeksinstrumenten: het archief en publieksgroepen.

Het archief: binnen het Van Abbemuseum omvat het archief de collectie kunstwerken, de bibliotheek en het papieren archief. Het archief speelt een centrale rol in de vorming, categorisatie en het behoud van geschiedenissen. Op die manier is het een betwist gebied wat voortdurend ondervraagd moet worden. Wij zijn op zoek naar voorstellen die de rol, status en het gebruik van het archief - en de narratieven dat het kan voortbrengen - uitdagen.

Publieksgroepen (constituencies): Het museum is minder dan ooit tevoren in het staat zijn publieksgroepen te definiëren. Toch moet het museum hen begrijpen en samen met hen posities innemen.  We willen nog beter begrijpen hoe we met en via de publieksgroepen kunnen werken, zowel lokaal als internationaal. We zijn op zoek naar voorstellen die ingaan op de voortdurende betrekkingen met de bestaande publieksgroepen, met wie we je in contact brengen, maar ook met nieuwe groepen.

Van de onderzoekers wordt verwacht dat ze bij aanvang van hun onderzoek een intern seminar geven voor de medewerkers van het museum en dat ze een openbaar essay schrijven dat begin 2019 verschijnt op de de digitale platforms van het Van Abbemuseum en/of L’Internationale.

In het kader van het Deviant Practice onderzoeksprogramma van het Van Abbemuseum is een aantal onderzoeksbeurzen toegekend aan kunstenaars, archivarissen, schrijvers en curatoren:

Deviant practice 2016 – 2017

De beschrijvingen van de voorgaande Deviant Practice projecten vind je hier. De onderzoeker presenteerden hun projecten op 21 september 2017 in het Van Abbemuseum. Dit symposium "Deviant Researching" is een onderdeel van het driedaagse evenement Demodernising the Collection: Opening Weekend.

Subsidiegevers

Het onderzoeksprogramma Deviant Practice 2018–19 wordt ondersteund door Mondriaan Fonds.

Bruno Moreschi

Bruno Moreschi is onderzoeker en houdt zich als beeldend kunstenaar bezig met projecten die inspelen op het systeem van de beeldende kunsten zelf, met name in de fysieke en virtuele legitimatieruimten en met een focus op het decoderen van het werkveld om zo verstopte procedures bloot te leggen. Voor zijn PhD leidde Moreschi geëmancipeerde ervaringen in historische musea in Zuid-Amerika en Europa.

Evelien Scheltinga

Evelien Scheltinga is curator en onderzoeker, recentelijk afgestudeerd Master in Museumconservator en in Moderne Kunst (cum laude), beiden in Amsterdam. Scheltinga nam deel aan het onderzoek voor de tentoonstellingen ‘Het Stedelijk in de Oorlog’ en ze deed een curators-traineeship in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Naast haar werk voor Studio Jonas Staal, is ze onderdeel van een onderzoeksgroep in Marokko, die zich toespitst op studie naar verschillende museummodellen.

Ana Gonzalez

Ana S Gonzalez Rueda is een PhD-kandidaat aan de Universiteit van St. Andrews en een onafhankelijk curator. Haar onderzoek richt zich op de inherente educatieve relaties van de expositieruimte en de bijdrage van radicale pedagogische methodes aan de curatorische  praktijk. Ze heeft een MA in hedendaagse kunst aan de Universiteit van Essex (2012).

Michelle de Wit

Michelle de Wit rondde in 2017 de onderzoeksmaster Arts and Culture: Art Studies aan de Universiteit van Amsterdam af. Haar onderzoek spitst zich toe op het punt waarop fotografie, ideologie, propaganda en cultureel geheugen elkaar ontmoeten. Eerder presenteerde ze haar onderzoek-in-ontwikkeling bij de internationale conferentie Dictators and Degenerates: Modernism, Fascism, and the Pursuit of Culture, aan Dublin University College. Ze werkt momenteel aan haar PhD-onderzoeksvoorstel.

Sam Ashby

Sam Ashby is een Britse kunstenaar, grafisch ontwerper en uitgever. Sinds 2010 heeft hij samengewerkt met schrijvers, academici en kunstenaars voor zijn uitgave Little Joe, ‘a magazine about queers and cinema, mostly’. Ashby werkt als ontwerper van filmposters, en kunstwerken voor onafhankelijke en arthouse films ten behoeve van de Britse en internationale markt. Zijn eerste film, The Colour of His Hair, ging in première op het Internationale Filmfestival van Rotterdam in 2017 en won de prijs voor Beste Documentaire op het London Short Film Festival in 2018.

Eimear Walshe

Eimear Walshe maakt beelden en schrijft. Hen doet onderzoek dat gericht is op queer theory en feministische epistemologie. Voor de tweede keer zal hen onderzoek doen in het onderzoeksprogramma van het Van Abbemuseum, met een voorstel voor de oprichting van het zogeheten Onderzoeks-departement voor Seksuele Revolutie.

Anthea Black

Anthea Black is een Canadees kunstenaar, schrijver, en cultureel werker, woonachtig in San Francisco en Toronto. Haar werk is studio-gebaseerd, richt zich op kunstenaarspublicatie en probeert – als een queer tactiek van ‘maken’ – materiaal, objecten en geaccepteerde kunstgeschiedenissen anders te zien dan hun bedoelde manieren en disciplinaire limieten. Ze heeft tentoongesteld in Canada, de VS, Frankrijk, Duitsland, Nederland, en Noorwegen. Black is co-editor van Handbook: Supporting Queer and Trans Students in Art and Design Education met Shamina Chherawala en Craft on Demand: The New Politics of the Handmade met Nicole Burisch. Ze is assistent professor in Printmedia and Graduate Fine Arts aan de California College of the Arts.

Mikiki

Mikiki is een performance en video kunstenaar en een gezondheidsactivist voor de queer gemeenschap, van Acadian/Mi’kmaq en Ierse afstamming uit Newfoundland, Canada. Hun werk is tentoongesteld in kunstenaars geleide centra, publieke galerieën, performance festivals en op zelfgeproduceerde interventies in en buiten Canada. Hun identiteit als kunstenaar is beïnvloed door en inherent verbonden aan hun geschiedenis in werk als een voorlichter voor seksuele gezondheidszorg en als harm reduction werker. Mikiki’s creatieve thema’s richten zich vaak op onderhandelingen over veilig(er) seks, identiteitsconstructie, houdingen rondom drugsgebruik, het openbaren van seksuele identiteit en gezondheidsstatus, gemeenschapsbouw door het delen van vaardigheden, getuigenissen en story telling. Mikiki heeft gewerkt als seksualiteitsvoorlichter in publieke scholen, een bathhouse attendant, een Drag Queen Karaoke hostess, een gezondheids- en welzijnsmedewerker voor gay mannen, een Harm Reduction Street Outreach-werker en een HIV-tester. Mikiki woont momenteel in Toronto.

Jessica de Abreu

Jessica de Abreu (1989) studeerde Sociale en Culturele Antropologie en Culture, Organization and Management aan de Vrije Universiteit. Haar werk richt zich op het gebied van de Afrikaanse Diaspora, anti-zwart racisme en postkoloniale perspectieven. Zij heeft onderzoek gedaan naar sociale mobiliteit onder de Afrikaanse Diaspora in New York, Amsterdam en Londen. Haar recente onderzoek is gericht op sociale ondernemerschap onder Britse zwarte gemeenschappen vanuit post- en dekoloniale perspectief. Zij is tevens bestuurslid bij New Urban Collective en medeoprichter van The Black Archives, een historisch archief dat zich richt op geschiedenis, cultuur en literatuur van zwarte mensen in Nederland en daarbuiten.

Michael Karabinos

Michael Karabinos is een archieftheoreticus met als standplaats Amsterdam. In 2015 promoveerde hij aan de universiteit van Leiden. Hij bestudeert de aard van archieven en de rol die ze hebben gespeeld in de dekolonisatie van Zuidoost-Azië, en publiceerde onder andere in Bijdragen tot de land- taal- en volkenkundeInformation & Culture en The Journal of Contemporary Archival Science en is een van de samenstellers van het boek Colonial Legacy in Southeast Asia: The Dutch Archives. Hij was gastdocent (visiting fellow) aan de Nanyang Technological University (Singapore) en directeur van de National Geographic Map Collection in Washington, DC (VS).

John Byrne

John Byrne is docent in The Uses of Art aan Liverpool John Moores University, waar hij ook directeur is van The Uses of Art Lab (dat deel uitmaakt van het Art Labs Research Center van de Liverpool School of Art and Design). Vanaf 2008 werkte Byrne nauw samen met het Van Abbemuseum aan de ontwikkeling van ‘The Autonomy Project’ en in 2013 regelde en coördineerde hij de deelname van Liverpool John Moores University aan ‘The Uses of Art. In september 2015 werd Byrne coördinator van het onderzoeksgebied ‘Constituencies’ van L’Internationale en in april 2018 was hij hoofdredacteur van de hieruit volgende publicatie van L’Internationale, ‘The Constituent Museum: Constellations of Knowledge, Politics and Mediation’.